Onze producten

Wij bieden u de volgende producten:

  • Coaching
  • Trainingen | Workshops
  • Persoonlijkheidstesten
  • Re-integratie
  • Inter- en supervisie
  • De weg naar succes in 5 stappen!


Wij leveren maatwerk! Graag bespreken wij uw wensen en onze mogelijkheden op dat gebied.

 

Coaching

Ga ervoor!

Leer voor uzelf opkomen

Verbeter de relatie met uw partner, kind, collega, baas, etc.

Vind nieuwe uitdagingen in uw leven

Zet uw zaken op een rijtje

Bereid u optimaal voor op solliciteren, presenteren, onderhandelen, etc.

Verwerk uw angsten en fobieën...

…. omdat u het waard bent!

 

Coachen zien wij als een relatie aangaan waarin een positief beïnvloedingsproces op gang wordt gebracht.

Dit proces richt zich op: zelfmanagement, authenticiteit en leren te leren.

Ieder mens heeft zijn eigen doelen en belangen, wij gaan met u op zoek naar wat u verder helpt.
Door op de manier te werken die bij u past komt de verandering van binnen uit. Dit bepaalt hoe u in het leven staat en hoe u omgaat met andere mensen en uw omgeving.
Dit levert resultaten op die blijvend zijn.

 

Trainingen | Workshops

Met onze trainingen en workshops bieden wij u krachtige technieken en modellen waarmee u samen met andere deelnemers aan de slag gaat met uw persoonlijke ontwikkelpunt(en). U krijgt feedback van de trainer en van de andere deelnemers hetgeen uw inzicht zal vergroten. Klik hier voor een overzicht van onze trainingen en workshop.

   

Re-integratie

Of het nu gaat om re-integratie, outplacement, outsourcing etc. het gaat ons erom dat mensen werk vinden en dit met plezier doen.
In onze aanpak staat het ontwikkelen van mensen centraal.

Wij laten u ontdekken waar uw kracht ligt en ontwikkelen van hieruit haalbare doelen.

Dit maakt dat u tijdens het re-integratietraject ervaart hoe het is om succes te hebben en u stap voor stap weer in staat bent om uw eigen leven vorm te geven.

Ook ten aanzien van re-integratie bieden wij maatwerk met een persoonlijk coachtraject. Klik hier voor voorbeelden van mogelijke persoonlijke coachtrajecten.

Met onze trainingen en workshops bieden wij u krachtige technieken en modellen waarmee u samen met andere deelnemers aan de slag gaat met uw persoonlijke ontwikkelpunt(en). U krijgt feedback van de trainer en van de andere deelnemers hetgeen uw inzicht zal vergroten. Klik hier voor een overzicht van onze trainingen en workshop.

 

inter- en supervisie

Intervisie is een gestructureerde wijze van werkoverleg, waarbinnen via collegiale advisering, gewerkt wordt aan de oplossing van werkproblemen, het omgaan met interne veranderingen, werkdruk, etc. Intervisie is een inspirerende en beproefde ontwikkelings-methode die inzetbaar is in ieder type organisatie. Intervisie is dus professioneel ondersteunen, analyseren en adviseren. Intervisie is leerzaam, laagdrempelig en voorziet in een systematische aanpak van situaties binnen het werkveld, gericht op concrete oplossingen. Supervisie is een leertraject waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft over zijn of haar werk. Supervisie geeft zicht op welke situaties problemen kunnen opleveren, waar dit mee samenhangt, hoe u ermee omgaat en welke alternatieven er zijn.

U leert nog professioneler te functioneren in het uitoefenen van uw beroep.

Klik hier voor meer informatie over Intervisie

Klik hier voor meer informatie over Supervisie

   

Persoonlijkheidstesten

Er bestaan vele verschillende persoonlijkheidstesten.

Ze hebben allen tot doel u op (on)bewust niveau inzicht te geven in uw persoonlijkheid. Twee van deze persoonlijkheidstesten hebben wij voor u geselecteerd en kunnen een vertrekpunt zijn en/of u ondersteunen in uw proces van persoonlijke ontwikkeling.
Wij werken met Riso-Hudson Enneagram Type Indicator (versie 2.5) en de Myers-Briggs Type Indicator.

Meer informatie over deze twee Type Indicators vind u onder Enneagram | Persoonlijkheidstest en MBTI | Persoonlijkheidstest.

Ook werken wij met de Roos van Leary. De Roos van Leary is een typering van voorkeursgedrag! Meer informatie vind u onder De Roos van Leary.

Wilt u gelijk van start gaan met het invullen van de volledige vragenlijsten? Ga dan direct naar onze Downloads.

 

De weg naar succes in 5 stappen!

Doelgroep
De workshop is geschikt voor mensen die in een veranderende privé- en/of werkomgeving verkeren.

Inleiding
Uw eigen koers bepalen en die te blijven volgen, tijdens wisselende getijden en weersveranderingen, is vaak een grote opgave.
Zo heeft ieder mens in de loop der jaren zijn eigen voorkeuren ontwikkeld in hoe hij de dingen doet die hij doet. Dat kan soms tot onverwachte en onaangename situaties leiden.
Voorbeelden daarvan zijn dat;
•    Uw doelen gaandeweg het traject stranden.
•    Uw contacten met andere mensen moeizaam verlopen of worden verbroken
•    De kosten die u maakt de pan uit rijzen.
•    U ongemotiveerd raakt en afhaakt
•    etc.

Het zelfmanagen van uw eigen gedrag staat centraal!

Lees meer: De weg naar succes in 5 stappen!