De weg naar succes in 5 stappen!

Doelgroep
De workshop is geschikt voor mensen die in een veranderende privé- en/of werkomgeving verkeren.

Inleiding
Uw eigen koers bepalen en die te blijven volgen, tijdens wisselende getijden en weersveranderingen, is vaak een grote opgave.
Zo heeft ieder mens in de loop der jaren zijn eigen voorkeuren ontwikkeld in hoe hij de dingen doet die hij doet. Dat kan soms tot onverwachte en onaangename situaties leiden.
Voorbeelden daarvan zijn dat;
•    Uw doelen gaandeweg het traject stranden.
•    Uw contacten met andere mensen moeizaam verlopen of worden verbroken
•    De kosten die u maakt de pan uit rijzen.
•    U ongemotiveerd raakt en afhaakt
•    etc.

Het zelfmanagen van uw eigen gedrag staat centraal!


Inhoud
We gaan stap voor stap een proces met u in waarin u leert uw doelen te stellen en bij te stellen naar gelang de situatie dat vereist.
Dat doen we aan de hand van de SPEER-methode. (Specifiek, Positief, Eigenbeheer, Ecologie, Resultaat)
In dat proces krijgt u onder meer antwoord op de volgende vragen:
•    Wat kunt u zelf doen? Wat heeft u in eigenbeheer?
•    Hoe houdt u de regie op zaken die u uitbesteedt aan anderen?
•    Wat is de juiste houding voor het realiseren van de doelen?
•    Wat is het voordeel van subdoelen?
•    In welke mate van gedetailleerdheid beschrijft u de (sub)doelen?
•    Hoe reageert uw omgeving (vrouw, kinderen, collega’s etc.) op uw plannen?
•    Wat dienen de (sub)doelen u op te leveren. Wat is het resultaat?

Tijdens het realiseren van uw doelen krijgt u met verschillende mensen te maken die ieder op zijn of haar beurt anders zijn in de omgang. Dat maakt ook dat het ene gesprek u iets positiefs kan opleveren, terwijl een ander gesprek u alleen ergernis en frustratie oplevert. En, wat had u in zo’n situatie anders kunnen doen?

Hoe iemand denkt of doet in een bepaalde situatie – metaprogramma - is van groot belang als u iets van die persoon wilt.  Mensen hebben veelal vaste taalpatronen. Heeft u daar zicht op, dan kunt u daarop aansluiten ten einde uw doel te bereiken. U leert bij uzelf en anderen taalpatronen te herkennen.

Uw eigen flexibiliteit en het verkrijgen van nieuwe inzichten dragen in grote mate bij in het succesvol realiseren van uw doelen.
Met het krachtige ‘Perceptuele Posities / Model voor Zelfcoaching’ beleeft u als het ware de situatie (opnieuw) vanuit uw eigen perceptie en die van uw gesprekspartner(s). Vervolgens neemt u de situatie op afstand waar (metapositie / helikopterview) en ontstaan er nieuwe inzichten waarmee u aan de slag kunt gaan.

Persoonlijke coach
Al onze trainingen  kunnen wij aanbieden in combinatie met persoonlijke coaching. Uw coachgesprekken heeft u met de trainer(s). Zo kunnen wij uw ontwikkelingen gedurende het gehele traject volgen en maatwerk leveren.

Onze ervaring is dat u sneller tot het gewenste resultaat komt en dat uw nieuwe inzichten en vaardigheden beter beklijven.

Vraag gerust naar onze mogelijkheden!

Aantal deelnemers
Wij hanteren het minimum aantal van 5 deelnemers en het maximum aantal van 12 deelnemers. Dit in verband met het interactieve aspect van de training.

Duur, kosten en locatie
Optie 1
De workshop bestaat uit 2 x 2 dagdelen (totaal 2 dagen), met een tussenpauze van 1 week.
De kosten bedragen EURO 900,- excl. BTW, per deelnemer.

Optie 2
In combinatie met persoonlijke coaching krijgt u 3 coachgesprekken. Het programma ziet er dan als volgt uit:
Week 1: Intake/coachgesprek
Week 2: Dag 1 van de workshop
Week 3: Coachgesprek
Week 4: Dag 2 van de workshop
Week 5: Coach-/eindgesprek

De kosten bedragen EURO 1.840,- excl. BTW, per deelnemer.
(Dit is exclusief eventuele reistijd en kilometervergoeding.)

Voor beide opties geldt dat wij desgewenst de locatie kunnen verzorgen. De extra kosten die wij daarvoor in rekening brengen bedragen EURO 100,- excl. BTW, per deelnemer.