Supervisie

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. E-mail

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkpraktijk en werkstijl. 
Het geeft zicht op welke situaties problemen kunnen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er zijn. In een supervisiegesprek verken je en herken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen, omdat die sturend zijn. Niet alleen voor je eigen handelen maar ook hoe je omgaat met die mensen om je heen. Zo worden denken, voelen, willen en handelen goed op elkaar afgestemd. 
Bij supervisie ligt het accent op het leren. De ervaren supervisor begeleidt je om je eigen werkervaringen zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren, voor nu en in de toekomst.

Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, individueel of in groepen van maximaal vier supervisanten.

In de bijeenkomsten worden actuele praktijksituaties tussen de begeleider (supervisor) en begeleide (supervisant) besproken waardoor een individueel leerproces ontstaat. De supervisant maakt voor iedere bijeenkomst een beschrijving van een actuele werkervaring en een reflectieverslag van de voorgaande bijeenkomst in. Het reflectieverslag biedt een extra mogelijkheid tot analyse.

Een supervisie begint met een intakegesprek. Na drie bijeenkomsten vindt een zogenaamde klik-evaluatie plaats waarin wordt vastgesteld of de supervisant en de supervisor verder met elkaar in zee willen. Vaak is er sprake van groepssupervisie waarbij naast de supervisor drie of vier supervisanten zijn betrokken. Voorwaarde is dat de groepsleden geen werkrelatie met elkaar hebben.

Klik hier voor onze tarieven.