Stijl van coachen

“De belangrijkste ontdekking van mijn generatie is dat een mens zijn leven kan veranderen door zijn mentale instelling te veranderen.”

William James
William James
Filosoof en psycholoog.
New York, 11 januari 1842 - Chocorua, 26 augustus 1910.

U met verwondering tegemoet treden, is onze kracht bij het coachen.

Vanuit ons gevoel koppelen we u terug wat de non-verbale signalen die wij bij u zien en horen met ons doen. Voorbeelden daarvan zijn terugkerende gedragspatronen en (belemmerende) overtuigingen.
Wij hebben er vertrouwen in dat u in staat bent uw eigen vraagstukken op te lossen. Vaak bent u onbewust van welke mogelijkheden u heeft.  Wij stellen vragen die het u mogelijk maken bewust te worden van uw verborgen mogelijkheden en talenten, zodat u uw eigen antwoorden kan vinden.
Onze kracht is u uw eigen weg te laten vinden zodat het voor u heel natuurlijk is om aan de slag te gaan.

Mensen leggen vaak de oorzaak van problemen of vraagstukken buiten zichzelf en hebben de overtuiging dat de oplossing bij een ander vandaan hoort te komen. Door onze vraagstelling laten wij u zien en ervaren dat u de regie hebt over uzelf, uw problemen en vraagstukken.

Wij zijn onder meer vaardig in:

 • Afstemmen op de gesprekspartner
 • Intensief luisteren om te horen
 • Kijken om te zien
 • Vragen stellen en doorvragen
 • Terugkoppelen wat wij zien, horen en ervaren (feedback)
 • Onderzoeken van gedragspatronen en (belemmerende) overtuigingen
 • U de verantwoordelijkheid laten nemen voor het proces

De opbouw van onze coachtrajecten:

 • We starten met een intakegesprek
 • Het coachtraject kan variëren van 2 tot 10 gesprekken
 • De gesprekken vinden gemiddeld 1 x per 14 dagen plaats. Het bepalen van datum en tijd vindt plaats in onderling overleg
 • Elk gesprek duurt maximaal anderhalf uur, plus een half uur voorbereiding
 • Aan het begin van het traject stellen we uw leerdoelen vast
 • Ter afsluiting van het traject vindt een evaluatie en terugkoppeling plaats waarbij we vaststellen in hoeverre de geformuleerde leerdoelen zijn bereikt. Als er sprake is van een opdrachtgever dan kan hij/zij daarbij aanwezig zijn