Inter- en supervisie

Intervisie is een gestructureerde wijze van werkoverleg, waarbinnen via collegiale advisering, gewerkt wordt aan de oplossing van werkproblemen, het omgaan met interne veranderingen, werkdruk, etc. Intervisie is een inspirerende en beproefde ontwikkelings-methode die inzetbaar is in ieder type organisatie. Intervisie is dus professioneel ondersteunen, analyseren en adviseren. Intervisie is leerzaam, laagdrempelig en voorziet in een systematische aanpak van situaties binnen het werkveld, gericht op concrete oplossingen. Supervisie is een leertraject waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft over zijn of haar werk. Supervisie geeft zicht op welke situaties problemen kunnen opleveren, waar dit mee samenhangt, hoe u ermee omgaat en welke alternatieven er zijn.

U leert nog professioneler te functioneren in het uitoefenen van uw beroep.

 

Supervisie

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend.  E-mail

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkpraktijk en werkstijl. 
Het geeft zicht op welke situaties problemen kunnen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er zijn. In een supervisiegesprek verken je en herken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen, omdat die sturend zijn. Niet alleen voor je eigen handelen maar ook hoe je omgaat met die mensen om je heen. Zo worden denken, voelen, willen en handelen goed op elkaar afgestemd. 
Bij supervisie ligt het accent op het leren. De ervaren supervisor begeleidt je om je eigen werkervaringen zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren, voor nu en in de toekomst.

Lees meer: Supervisie

 

Intervisie

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend.  E-mail

Intervisie is een gestructureerde wijze van werkoverleg, waarbinnen via collegiale advisering, gewerkt wordt aan oplossing van werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, etc.

Intervisie is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode die inzetbaar is binnen bedrijven, rijksoverheid, organisaties, gemeenten, provincies, rijksoverheid en gezondheidsinstellingen. Intervisie is dus professioneel ondersteunen, analyseren en adviseren. Intervisie is leerzaam, laagdrempelig en een systematische aanpak van situaties binnen het werkveld, gericht op concrete oplossingen.

De intervisie is op basis van gelijkwaardigheid. Het accent ligt op het eigen maken van de intervisiemethode(s) en het ontwikkelen van inzichtelijk en probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Op collegiale basis sneller professionele tot inzichten te komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit versterkt tevens het lerende vermogen van de organisatie. Het intervisieproces verloopt resultaatgericht én er wordt rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer.

Lees meer: Intervisie