De Roos van Leary

Wederzijdse beïnvloeding

De Roos van Leary is geen typering van persoonlijkheden, wel een typering van voorkeursgedrag!

Als we communiceren, dan richten we ons vooral op de inhoud van de communicatie. We proberen de inhoud zo goed mogelijk naar voren te brengen en realiseren ons niet dat:
•    Mensen elkaar beïnvloeden door te communiceren
•    In communicatie inhoud en relatie zit
•    De inhoud de relatie beïnvloedt en anders om

De cirkel van Leary geeft uitleg over de wijze waarop mensen elkaar beïnvloeden in hun gedrag. Daarbij spelen twee dimensies een belangrijke rol: macht en affiniteit. Door deze twee dimensies in een assenstelsel te plaatsen, ontstaat de cirkel van Leary.

In onderstaande afbeelding staat de cirkel van Leary. Dit is een vereenvoudig van de roos van Leary tot 8 segmenten.


Cirkel van Leary

 

Op de verticale as geeft de bovenste helft aan dat het gedrag gekenmerkt wordt door macht. De onderste helft duidt op onmacht. Op de horizontale as geeft de rechterhelft affiniteit of sympathie aan, terwijl de linkerhelft het ontbreken van affiniteit en antipathie weergeeft.

Het model kent, met de klok mee gelezen, 8 segmenten:

Lees meer: De Roos van Leary