Enneagram | Persoonlijkheidstest

Enneagram
Het woord enneagram stamt van het Griekse ennea, dat 'negen' betekent en grammos, dat staat voor 'punten'.
Het enneagram onderscheidt negen persoonlijkheidstypen.

De negen typen worden geïdentificeerd door middel van de nummers 1 tot en met 9.
Verschillende enneagram auteurs hebben aan deze nummers hun eigen typebenamingen verbonden. Wij gaan uit van de typebenamingen van de auteurs Riso en Hudson.

Het enneagram met Riso-Hudson typebenamingen

Deze indicators van één woord kunnen worden uitgebreid tot sets met karaktertrekken van vier woorden. Houd in gedachten dat deze slechts opvallende kenmerken zijn, en niet het volledige spectrum van ieder type representeren.

Enneagrampunten

Type Een is principieel, doelgericht, zelfbeheerst en perfectionistisch.
Type Twee is gul, demonstratief, behagend en bezitterig.
Type Drie is aanpassend, excellerend, gedreven en imago-bewust.
Type Vier is expressief, dramatisch, in zichzelf gekeerd en temperamentvol.
Type Vijf is opmerkzaam, innovatief, gesloten en geïsoleerd.
Type Zes is innemend, verantwoordelijk, angstig en wantrouwend.
Type Zeven is spontaan, veelzijdig, hebzuchtig en verstrooid.
Type Acht is zelfverzekerd, beslist, wilskrachtig en confronterend.
Type Negen is ontvankelijk, geruststellend, inschikkelijk en onverschillig.

 

De triaden van het enneagram

De_triaden_van_het_enneagram

De opname van elk type in triaden is niet toevallig. Ieder type resulteert uit een bepaalde relatie met een cluster van kwesties die de triade karakteriseren. Simpel gezegd komen deze kwesties voort uit een krachtige, merendeels onbewuste emotionele reactie op het verlies van contact met de kern van het zelf. In de instinctieve triade is deze emotie kwaadheid of woede. In de gevoelstriade is deze emotie schaamte, en in de denktriade is deze angst of vrees. Natuurlijk omvatten alle negen typen al deze drie emoties, maar in elke triade zijn de persoonlijkheidstypen in het bijzonder beïnvloed door het emotionele thema van die triade.

Welk enneagramtype bent u?
Iedereen wordt beschouwd als zijnde een enkel type, hoewel je trekken kunt hebben die thuishoren bij andere typen. Hoewel het onzeker is of dit type genetisch bepaald is, geloven velen dat deze er al is bij de geboorte.

Hoogst waarschijnlijk herkent u zichzelf in één van de bovenstaande enneagramtypen. Beseft u dan wel dat het menselijke brein uitzonderlijke strategieën bezit ons datgene te laten geloven wat we zelf graag willen geloven. Dit wetende hebben Riso en Hudson een zelfanalyse model ontwikkelt bestaande uit een vragenlijst waarin u 144 uitspraken voorgelegd krijgt. Door de uitkomsten van deze vragenlijst naar ons te e-mailen, maken wij voor u - tegen een geringe vergoeding (zie TARIEVEN) - de vertaling naar een score per enneagramtype en krijgt u inzicht in welk enneagramtype domineert.
Deze nieuw verworven inzichten werken door op onbewust niveau en u kunt ze op bewust niveau inzetten ten gunste van uw persoonlijke ontwikkeling.

De Riso-Hudson Enneagram Type Indicator (versie 2.5)
De Riso-Hudson Enneagram Type Indicator (versie 2.5) bestaat uit 144 uitspraken gegroepeerd in paren. Het is een vragenlijst waarbij u steeds één van de twee uitspraken kiest die het meest bij u past.
De vragenlijst gaat vergezeld van een gebruiksaanwijzing. De weg wijst zich vanzelf.

Wij wensen u veel nieuwe inzichten toe.

Download hier de Riso-Hudson Enneagram Type Indicator