Over NLP

Een korte introductie

De interessegebieden van NLP worden gevormd door de processen waarmee en waardoor de mens zijn ervaringen via taal en zintuigen filtert.
De mens handelt vaak alsof zijn ervaringen van de werkelijkheid gelijk zouden zijn aan de werkelijkheid zelf. De menselijke ervaring wordt echter beperkt door de waarneming. De waarnemingsorganen werken als een groep filters die de input van buiten vertalen tot een innerlijke ervaring. Als zodanig kunnen iemands ervaringen nooit hetzelfde zijn als de werkelijkheid waarvan zij zijn afgeleid.

Om zijn ervaringen met anderen te delen maakt de mens gebruik van communicatie. Dit gebeurt veelal door het gebruik van taal. Taal werkt op zijn beurt ook weer als een hulpmiddel dat filtert om innerlijke ervaringen te vertalen tot beperkte externe ervaringen. De processen waarmee en waardoor de mens zijn ervaringen via taal en zintuigen filtert en vormt is het gebied waar NLP zich in beweegt.

NLP biedt praktische technieken die je toegang verschaffen tot de werkelijkheid van:

  • Weet wat je wilt. Zorg dat je een duidelijk idee hebt van de gewenste uitkomst van een situatie.
  • Wees alert en houd je waarneming scherp, zodat je opmerkt wat je krijgt.
  • Wees zo flexibel om de dingen anders te doen totdat je krijgt wat je wilt.

NLP wordt o.a. gebruikt: 
Voor persoonlijke en zakelijke ontwikkeling 
Om door middel van bewust taalgebruik de innerlijke beleving van jezelf en van anderen te veranderen, cq aan te passen. 
Om intenser contact en rapport (verbinding) op te bouwen met iedereen. 
Om bewust en effectief gebruik te kunnen maken van non-verbale communicatieve vaardigheden. 
Om liefdevolle en zorgzame relaties op te bouwen. 
Om krachtige ankers aan te brengen die onmiddellijk zelfvertrouwen, creativiteit, alertheid, enz. oproepen. 
Om beter inzicht te krijgen in de dieptestructuur van iemands model van de wereld.

Wat zijn de gebieden?

NLP wordt toegepast in individueel gebruik, in hulpverlening, leiderschap, opvoeding, onderwijs, coaching, mediation en nog veel meer . . .

 

De Nederlandse Vereniging voor NLP

De NVNLP is een kennisgerichte netwerkorganisatie die kennis over NLP uitdraagt, ontwikkelt en bewaakt.

Zij zet zich in voor de verbreiding van NLP binnen het spectrum van beroepsmatige toepassingsgebieden en verbindt de Nederlandstalige NLP-professionals en geïnteresseerden (leden en geregistreerde opleidingsinstituten) in onderling motiverend contact.

De Statutaire doelstellingen van de Vereniging behelzen:
Het bevorderen van de kwaliteit en het verbreiden van de toepassing van de Neuro-Linguistische Programmering, hierna te noemen:"NLP".

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Het aanleggen van maatstaven van deskundigheid; Het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden gericht op het vergroten van de deskundigheid van haar leden;
  • Het verzorgen van publicaties op het gebied van NLP, waaronder een verenigingsorgaan, alsmede het geven van voorlichting en informatie;
  • Het in onderling kameraadschap steunen van de leden in hun praktijkuitoefening door uitwisseling van informatie en onderlinge verwijzing;
  • Het behartigen van de belangen van de leden in de meest ruime zin;
  • Alle andere wettelijke middelen die de vereniging ten dienste staan.


Meer informatie kunt u vinden op http://www.nvnlp.nl

 The Society of Neuro-Linguistic Programming

The Society of Neuro-Linquistic  Programming was established in 1978, by NLP Co-Developers, Richard Bandler and John Grinder, as the official certifying body in the field of NLP.

Christina Hall, a seasoned and respected inter- national trainer, is acknowledged as a major contributor to the development of NLP. She began her NLP training almost 30 years ago with the NLP Co-Developers during the pioneering days (1977), and became a Certified NLP Trainer in 1980. Having spent five years (1981-1986) in apprenticeship training with NLP Co-Developer, Richard Bandler, Christina has incorporated into her teachings and applications a unique and singular insider’s perspective.

Since 1983, Christina has been an owner of the originating NLP certifying organization -- The Society of Neuro-Linguistic Programming -- established by Bandler & Grinder and all the rights therein. She is the Director of The NLP Connection and Co-Director of NLP et cetera, which offers her training products. In addition, Christina is also a Licensed Psychotherapist, a Certified Hypnotherapist and holds a Doctorate in Psychology and Neuro-Semantic Linguistics.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.chris-nlp-hall.com