Tarieven

Particulieren

35%_korting_op_coaching

Voor particulieren hanteren wij een speciaal tarief. U betaalt € 85,00 per uur.

Bent u een student of bent u in het bezit van een U-pas, dan krijgt u 35% korting. U betaalt slechts € 55,00 per uur.

 

Gehele of gedeeltelijke vergoeding

Van sommige zorgverzekeraars is bekend dat zij coachtrajecten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Het gaat hier meestal om een vergoeding middels een aanvullende verzekering. De coachgesprekken vallen dan doorgaans onder psychosociale hulpverlening of alternatieve geneeswijzen. Raadpleeg uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar naar de gehanteerde vergoedingen en voorwaarden.

 

Of het nu gaat om re-integratie, (dreigend) ontslag en volgende stap in uw carrière, als uw coachvraag gerelateerd is aan arbeid, dan worden de coachtrajecten steeds vaker door de werkgever betaald.

Als u bijvoorbeeld in de ziektewet zit, dan moet uw werkgever langer dan voorheen uw loonkosten doorbetalen op grond van de Wet poortwachter. De werkgever heeft daarmee een groter (financieel) belang gekregen in uw re-integratie.

Het is de moeite waard om dit te bespreken met uw werkgever. Als uw werkgever bereid is het coachtraject te vergoeden, dan gelden er zakelijke tarieven.

 

Cliënten van UWV WERKbedrijf

Bent u een cliënt van UWV WERKbedrijf en u wilt bij ons een coachtraject en/of workshop volgen, dan worden de kosten in de meeste gevallen volledig vergoed door UWV WERKbedrijf.

U heeft daarvoor toestemming nodig van uw WERKcoach!

Als u wilt ondersteunen wij u bij het indienen van uw aanvraag.

 

Bedrijven

Voor bedrijven hanteren wij het tarief van € 125,00 per uur, exclusief BTW.

 

Zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers / freelancers)

Voor u hanteren wij het tarief van € 95,00 per uur, exclusief BTW.

Een persoonlijk coachtraject is aftrekbaar van de belasting.

 

Trainingen | Workshops

Veel van onze workshops zijn maatwerk en worden door één of meerdere trainers verzorgd. Desgewenst kunnen de workshops gecombineerd worden met persoonlijke coachgesprekken zodat u sneller tot het gewenste resultaat komt en uw nieuwe inzichten en vaardigheden beter beklijven.

Onze tarieven zijn afhankelijk van het gekozen format. Wij bespreken graag uw en onze mogelijkheden.

 

(Persoonlijkheids)testen

Van particulieren vragen wij een kleine vergoeding voor onze (persoonlijkheids)testen. De vergoeding is inclusief BTW.

Voor bedrijven en ondernemers hanteren wij andere tarieven. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact met ons op.

De Riso-Hudson Enneagram Type Indicator® (REHTI) voor 23,50

De Myers-Brigss Type Indicator® (MBTI) voor 20,50

De Roos van Leary voor 17,50